vrijdag 15 juni 2012

Which was the son of..

De cantorij waar Reinier zingt, is al met één van de stukken begonnen die zij met Kerst zullen zingen. Na het requiem dat zij traditiegetrouw op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (25 november) zingen, is het namelijk elk jaar best aanpoten om dan nog het Kerst-repertoire goed onder de knie te krijgen.

Het stuk dat zij nu al oppakken in 'Which was the son of..' van Arvo Pärt. We hebben meerdere cd's van deze bijzondere componist in de kast staan en ook dit stuk vind ik weer mooi.De tekst is de genealogie van Jezus zoals beschreven in Lucas 3 : 23-38
 1. And Jesus himself began to be about thirty years of age, being (as was supposed) the son of Joseph, which was the son of Heli,
 2. Which was the son of Matthat, which was the son of Levi, which was the son of Melchi, which was the son of Janna, which was the son of Joseph,
 3. Which was the son of Mattathias, which was the son of Amos, which was the son of Naum, which was the son of Esli, which was the son of Nagge,
 4. Which was the son of Maath, which was the son of Mattathias, which was the son of Semei, which was the son of Joseph, which was the son of Juda,
 5. Which was the son of Joanna, which was the son of Rhesa, which was the son of Zorobabel, which was the son of Salathiel, which was the son of Neri,
 6. Which was the son of Melchi, which was the son of Addi, which was the son of Cosam, which was the son of Elmodam, which was the son of Er,
 7. Which was the son of Jose, which was the son of Eliezer, which was the son of Jorim, which was the son of Matthat, which was the son of Levi,
 8. Which was the son of Simeon, which was the son of Juda, which was the son of Joseph, which was the son of Jonan, which was the son of Eliakim,
 9. Which was the son of Melea, which was the son of Menan, which was the son of Mattatha, which was the son of Nathan, which was the son of David,
 10. Which was the son of Jesse, which was the son of Obed, which was the son of Booz, which was the son of Salmon, which was the son of Naasson,
 11. Which was the son of Aminadab, which was the son of Aram, which was the son of Esrom, which was the son of Phares, which was the son of Juda,
 12. Which was the son of Jacob, which was the son of Isaac, which was the son of Abraham, which was the son of Thara, which was the son of Nachor,
 13. Which was the son of Saruch, which was the son of Ragau, which was the son of Phalec, which was the son of Heber, which was the son of Sala,
 14. Which was the son of Cainan, which was the son of Arphaxad, which was the son of Sem, which was the son of Noe, which was the son of Lamech,
 15. Which was the son of Mathusala, which was the son of Enoch, which was the son of Jared, which was the son of Maleleel, which was the son of Cainan,
 16. Which was the son of Enos, which was the son of Seth, which was the son of Adam, which was the son of God.
Reinier moet dus filnk gaan oefenen op namen.. ;-)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten